Vet inte riktigt var jag ska börja denna text. Har haft två veckor i Nepal med massor av upplevelser och insikter. Det kanske mest påfallande är nog den intensitet som kursen omfattades av, samtidigt som det var mycket egentid med djupgående meditation och eftertanke.

Det är tre stora insikter som jag gjort under meditation. Den första är att jag fult ut känner igen mig i den filosofiska traditionen som omfattas av alltings föränderlighet, hur allt också står i relation till vart annat samt om tomheten/avsaknad av essens. Den filosofiska inriktningen är starkt knuten till synen på människans handlande, varande och (illa)mående. Att det är avgörande för ett lyckligt liv att komma sig själv nära och helt öppet och ärligt granska sig själv, sina tankar, känslor och handlingar i en riktning mot att skapa acceptans och utveckla sin medkänsla för andra människor och varelser.

Den andra insikten handlar om kärleken till mina barn och mina vänner som är familjen jag själv valt. Utan dem är livet hyfsat tomt och innehållslöst. Det gäller att vårda dessa relationer så väl i tanka som handling. Att finnas där för dem i vått och tort. Har nog i ärlighetens namn inte alltid varit så närvarande i mina relationer, varit lite väl uppe i mig själv stundtals. Ska försöka ändra på det nu.

Den tredje insikten är den om världens tillstånd. Nepal är absolut det fattigaste land jag besökt. Det skulle inte behöva vara så, vi skulle kunna omfördela jordens resurser, vi skulle kunna omfördela människors ibland ohejdade överflöd till de som behöver. På resan hem blev jag strandsatt i Qatar och fick bo på hotell en natt. Skillnaderna mellan Nepal och Qatar gör en helt chockskadad. Ett sådant överflöd av lyx har jag aldrig sett och det gjorde mig än mer övertygad om att det inte står rätt till mellan rika och fattiga länder och människor. Jag säger som Karl-Bertil Johnsson: Att ta från de rika och ge till de fattiga!

Några ord om Yoga också kanske. Jag kör två tillfällen till med Slow Fredag nu i maj, den 10 och den 24. Därefter blir det sommaruppehåll och så drar jag igång igen fredagen den 30 augusti. Till de sista två gångerna i vår utlovas lite Mahayana Buddhistisk meditation vars syfte är att släppa taget om ens emotionella och materiella bundenhet, vrede och aggressioner samt den ignorans som vi ganska omedvetet omsluter oss med. Varmt välkomna!