Jag gläds åt att läsa, skriva och filosofera, det har jag alltid gjort. I veckan har jag tagit tag i ett sådant där projekt som legat och marinerat i tanken en längre tid. Hur länge vet jag inte, men det är nog minst ett år, även om det tagit nya former, blivit något annat än det som jag först funderade på. Det är det fina med att låta saker ta sin tid, ruva på idéerna, vända och vrida på dem. Det brukar bli bäst så.

Min vardagliga profession är som forskare, yogan är min hobby, bisyssla, nej förresten yogan är en annan sida av mig. Vi har ju sällan en identitet utan flera och yoga är något jag ägnar mig åt för att jag själv växer fysiskt och mentalt av det, för att jag njuter av min egen yoga. Så ska det förbli, det är alltså inte min försörjning utan en högst personligt integrerad del av mig. Projektet som nu gått från tanke till handling är dock lite av ett möte mellan flera sidor av mig, forskaren, skribenten och yogin.

Så länge jag kan minnas har jag intresserat mig för de stora livstankarna, om existensens villkor. Ibland lite tungsint grubblande om meningen med livet, ibland energifyllt i en vilja att vara en del av kampen för jämlikhet, mot fattigdom och utsugning. Därför har jag nu tagit tag i att fördjupa mig i livs- och existensfilosofi, den västerländska och den tibetansk buddhistiska. Jag läser därmed texter från väst och från öst parallellt, finner beröringspunkter och brytpunkter. Hittar favoriter bland dessa tänkare och tankar, rynkar lite barskt på näsan åt andra.

Det finns ett konkret syfte med projektet men det som driver mig är en ständig bildningshunger. Nyfikenheten som ledde mig in på den vetenskapliga banan har fått en nytändning efter en tids dvala och stundtals tristess, stress och olust inför akademins baksida, den ständiga jakten på tid för eftertanke. Jag tror att yogalärarutbildningens fördjupning i livsfilosofiska frågor och riktningar kickade igång alltihop. Nästa steg i detta utforskande består av en resa till Nepal i april där jag ska gå en kurs i buddhistisk filosofi och meditation.

Projektet går ut på att fördjupa mina kunskaper inom ramen för yogapraktiken och inom ramen för mitt vetenskapliga tänkande och praktik. Om och hur slutprodukten av det senare kommer att se ut låter jag vara osagt än så länge. Något ska en ju ha för sig själv.