Efter mitt yogapass i fredags uppkom frågor om yoga och dess filosofi. Därför tänkte jag skriv lite om min syn på filosofierna inom yogan.

Till att börja med är det viktigt att klargöra att yogan, så som vi känner den är en västerländsk konstruktion som skapats i mötet mellan öst och väst. Yoga är ett samlingsbegrepp för tekniker och metoder för att kontrollera kroppen och sinnet. Den fysiska delen av yogan är den som de flesta tänker på idag, Asanas, men yoga är mer än så. Yoga besår av ett (flertal) filosofiska inriktningar som härstammar från Indien men som förvästerländskats till en form av mindfull träningsform. I begreppet yoga ingår den fysiska delen – Hatha; den mentala i form av meditation – Dhyana – i kombination med andningsövningar – Pranayama. Så sammanfattningsvis kan en säga att yoga är fysisk, mental (och andlig) träning i syfte att stärka kroppen och sinnet i relation till vår existens.

För det andra är yoga inte knuten till EN religion eller filosofisk inriktning utan dess rötter finns som en del i ett flertal religiösa och filosofiska inriktningar så som: Hinduismen; Buddhismen; Sikhismen och Jainismen. Enligt Connolly (2014:2) är yoga i filosofisk bemärkelse mer Buddhistisk än Hinduistisk, men därom tvistar de lärde. Dahlqvist (2018) menar att religion baseras på regler och ritualer och prästerskap medan yogan är fri i sin form, eller borde så vara. Det finns ju trots allt yogainriktningar som är mer reglerande och har vördnadsdyrkande inslagen som traditionellt inrymmer definitionen på en religiös inriktning.  Intressant är hur alla riktningar, vägar och filosofiska tankeströmma vävs samman och influerar varandra. Som jag brukar säga när jag undervisar i sociologisk- och vetenskapsteori, allt är influerat av varandra ibland som utvecklig, ibland som omtolkning och stundtals som motstånd mot någons/några andra tankegångar.

För det tredje: Ser vi till den yogapraktik som vi praktiserar i västerlandet idag, det som benämns Den moderna yogan så har den (i huvudsak) inte mycket med religion att göra, utan är en praktik för att stärka kroppen och lugna sinnet. Samtidigt som vi som Yogisar skapar och skapat en Yogisk livsstil där vi yogar, mediterar, tänker på vår kosthållning (där vi många gånger förordar en vegetarisk sådan) och strävar efter vänliga handlingar. Genom att regelbundet utöva yoga kan vi balansera oss mot den stress som vårt västerländska levnadsätt skapar i och runt oss. En Yogisk livsstil innebär att stanna upp, reflektera och inte minst acceptera det som är och genom denna acceptans når vi även förändring och skapar lugn. Det är inom denna tradition som jag placerar in den yoga jag förmedlar i mina klasser.

Fysiska fördelar med yogan är att stärka kroppen inifrån och ut samtidigt som du gör den smidig. Kroppen är en fantastisk organism som vi allt som oftast misshandlar genom att äta fel, för mycket eller för lite. Genom att dagligen (helst) utöva Hatha (fysisk yoga) ger du kroppen en möjlighet till att läka, stärka och lugna sig. För egen del har yoga blivit min träningsform nr 1 från att förut haft yoga som en form av stretch efter hårda löparpass. Idag är kroppen starkare än någonsin och det vid 52 års ålder, löpningen har blivit den sekundära träningsformen och då som meditativ jogging.

Mentala fördelar med yoga är att sinnet stärks utifrån och in. Genom att lära sig att stanna upp såväl fysiskt som mentalt i just den stund som är, oavsett om en praktiserar olika Asanas eller sitter ner och mediterar stärks psyket och du får lättare att fokusera men också lättare för att verkligen inse vad som är centralt i just ditt liv.

I yogasalen är vi ofta tysta och har slutna ögon, detta för att skapa en fokuserad lugn plats. Självklart får en ställa frågor, be om hjälp och skratta eller gråta för den delen. Det viktiga för mig är att yogapasset och yogasalen blir tillåtande för alla kroppar och ges möjlighet för att fokuserar sig själv.

Boktips & referenser

Connolly, P (2014). A Student´s Guide to the History and Philosophy of Yoga. Milton Keynes: Equinox Publishing Ltd.

Dhalqvist, J (2018). Yoga. Meditation. Inspiration. Krohn, S (2015) Närmare något. Filosofin bakom Yoga. Mindyourself.